لطفا درانتخاب آزمون و پکیج دقت فرمایید، در صورت بروز اشتباه، هزینه شما
قابل برگشت نخواهد بود، پیشنهاد ما خرید آزمون ها به صورت پکیج است
پس از اتمام خرید یک فایل راهنما طی 24 ساعت برای شما ارسال خواهد شد
نکته مهم: از خاموش بودن پراکسی و یا فیلترشکن خود مطمئن شوید

پکیج کامل تمامی آزمون ها

700/000
(قیمت به تومان)

پکیج داخلی ها

داخلی 1 و 2 و 3

250/000
(قیمت به تومان)

پکیج آزمون ماژور

 جراحی ، زنان، کودکان و داخلی ها

500/000
(قیمت به تومان)

پکیج آزمون مینور 1 و 2

آزمون مینور 1 و 2

200/000
(قیمت به تومان)

آزمون آنلاین داخلی 1

روماتولوژی، گوارش

80/000
(قیمت به تومان)

1399/10/05

آزمون آنلاین داخلی 2

قلب، خون و ریه

120/000
(قیمت به تومان)

1399/10/12

آزمون آنلاین داخلی 3

غدد و کلیه

80/000
(قیمت به تومان)

1399/10/19

آزمون آنلاین زنان

80/000
(قیمت به تومان)

1399/10/26

آزمون آنلاین کودکان

120/000
(قیمت به تومان)

1399/11/03

آزمون آنلاین جراحی

120/000
(قیمت به تومان)

1399/11/10

آزمون آنلاین مینور 1

اورولوژی، ارتوپدی، پوست
عفونی، فارماکولوژی، ENT

120/000
(قیمت به تومان)

1399/11/17

آزمون آنلاین مینور 2

چشم، نورولوژی، پاتولوژی 
رادیولوژی، روانپزشکی ، آمار

120/000
(قیمت به تومان)

1399/11/24

آزمون آنلاین جامع

———-
———-

200/000
(قیمت به تومان)

1399/12/01

Web Design & Support By: www.erfanamiri.com